Thông tin mới

Khách sạn Park Hyatt Saigon tuyển dụng nhiều vị trí

Ngày 27/10/2016

Do nhu cầu phát triển, khách sạn Park Hyatt Saigon tuyển dụng nhiều vị trí.

Thông báo mới

Thông báo đóng học phí Chương trình BTEC - Khoá 12 năm học 2016 – 2017

Ngày 13/10/2016

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí Chương trình BTEC HND in Business Khoá 12.

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN