Thông tin mới

Thông báo xét Học bổng Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018

Ngày 12/07/2018

Trung tâm Phục vụ Sinh viên thông tin về việc xét Học bổng (HB) Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018 dành cho sinh viên (SV).

Thông báo mới

Đóng học phí Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel – Hoa Sen đối với sinh viên Năm 3 năm học 2019-2020

Ngày 08/01/2019

Nhà trường thông báo về việc Đóng học phí Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel – Hoa Sen đối với sinh viên Năm 3 năm học 2019-2020

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN