Thông tin mới

Học Bổng Amcham2016

Ngày 27/04/2016

Phòng HTSV – trường ĐH Hoa Sen trân trọng thông báo chương trình Học bổng AmCham2016 dành cho các sinh viên (SV) tài năng của ĐH Hoa Sen nói riêng và một số trường ĐH tại TP.HCM nói chung.

Thông báo mới

Đăng ký môn học theo Kế hoạch học tập cá nhân

Ngày 20/04/2016

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên hệ Tín chỉ các khóa về việc đăng ký môn học theo Kế hoạch học tập cá nhân.

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN