Thông tin mới

Thông báo xét Học bổng Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018

Ngày 12/07/2018

Trung tâm Phục vụ Sinh viên thông tin về việc xét Học bổng (HB) Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018 dành cho sinh viên (SV).

Thông báo mới

Học phí chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 03 năm học 2019-2020

Ngày 29/10/2019

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí Chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 03 nhập học tháng 11 năm 2019

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN