Thông tin mới

Thông báo xét Học bổng Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018

Ngày 12/07/2018

Trung tâm Phục vụ Sinh viên thông tin về việc xét Học bổng (HB) Khuyến học và Vượt khó năm học 2017 – 2018 dành cho sinh viên (SV).

Thông báo mới

Các văn bản, tài liệu, biểu mẫu và hướng dẫn liên quan tới Thực tập & Khóa luận Tốt nghiệp

Ngày 04/06/2019

Trung tâm Hướng nghiệp, P. HTSV giới thiệu một số biểu mẫu dành cho sinh viên tham gia các đợt Thực tập (Nhận thức, Tốt nghiệp) và Khóa luận Tốt nghiệp.

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN