Thông tin mới

Terry Fox Run 2015

Ngày 02/11/2015

Đại diện phòng Hỗ trợ sinh viên, Bộ phận Hoạt động Sinh viên kêu gọi sự cộng tác, đóng góp của tất cả thành viên Hoa Sen.

Thông báo mới

Đăng ký tham gia chương trình giao lưu với đoàn sinh viên trường ITESCIA 2016

Ngày 26/11/2015

Chương trình sẽ được kéo dài trong suốt thời gian trên gồm có các nội dung: nghe giảng về các bài học liên quan đến kinh doanh, thương mại, giao lưu sinh viên, hoạt động trao đổi văn hóa, soạn thảo đề án kinh doanh và trình bày nhóm.

No front page content has been created yet.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN