Home » Đời sống sinh viên » Học tập phục vụ cộng đồng (Service Learning)

Service Learning là gì:

  • Là 1 phương pháp vừa dạy và vừa học
  • Là 1 hình thức phục vụ cộng đồng
  • Là 1 dạng học tập dựa trên kinh nghiệm
  • Kết hợp hoạt động cộng đồng với học thuật ; áp dụng kinh nghiệm hoạt động như một đề mục giảng dạy

 

Hình ảnh sinh viên Hoa Sen hoàn thành chương trình 1 tuần Biên phiên dịch tại Trung Tâm Thuận An năm 2013

Được áp dụng từ năm 2012, Đại học Hoa Sen hiện đang thực hiện dự án với Trung tâm giáo dục trẻ Khuyết tật Thuận, An Bình Dương và Tố chứ quốc tế Global Foundation for Children With Hearing Loss. Các sinh viên tham gia dự án với công việc chính biên phiên dịch, đóng vai trò kết nối giữa một bên là phụ huynh, học sinh, một bên là các thầy cô giáo thuộc trung tâm Thuận An và một bên là các chuyên gia đến từ nước ngoài. Dư án kéo dài 3 năm theo biên bản ghi nhớ  giữa 3 bên, là một phần  của chương trình Vietnam Deaf Education.

  • Thông tin chi tiết về trung tâm vui lòng xem tại đây
  • Tìm hiểu thêm thông tin về công việc năm 2012 tại đây 
  • Xem giới thiệu chi tiết về Service Learning tại đây

Liên hệ:

Các đối tác có nhu cầu triển khai dự án, vui lòng liên hệ:

Phạm Văn Anh (Mr)

Giám đốc Trung tâm Service Learning

Điện thoại: 19001278

Email: anh.phamvan@hoasen.edu.vn

CỘNG ĐỒNG HOA SEN