Home » Học bổng - Tài chính » Hỗ trợ tài chính
Hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên có nhu cầu cần được hỗ trợ tài chính để có thể tiếp tục theo học tại trường.
 
Các chương trình hỗ trợ tài chính:
  • Cấp học bổng
  • Chính sách hoãn học phí
  • Chính sách Vay Vốn Ngân hàng chính sách xã hội
  • Quỹ 156
Đối tượng:
  • Sinh viên Hoa Sen 
Thông tin liên hệ: Phòng Công tác Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp 
  • Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng: phòng 101
  • Cơ sở Quang Trung 2: phòng 003
  • Email: ttpvsv@hoasen.edu.vn
  • Điện thoại: 028 7309 1991 – Ext: 11.355
Đăng nhập
CỘNG ĐỒNG HOA SEN