Home » Học bổng - Tài chính » Học bổng

Trường thông báo về việc xét Học bổng Khuyến học và Vượt khó năm học 2018 – 2019 dành cho sinh viên (SV) như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 05/08/2019 đến 12/08/2019
2. Đối tượng
Sinh viên bậc Đại học khóa 2016, 2017, 2018 và không thuộc 1 trong các trường hợp sau:

  • Tạm ngừng học tại học kỳ 1 hoặc học kỳ 2 của năm học 2018 – 2019;
  • Đã nhận 1 trong các loại học bổng sinh viên tại năm học 2018 – 2019;
  • Đã hoàn tất chương trình đào tạo; hoặc đã hoàn tất chương trình đào tạo ngành thứ nhất mà đang học ngành thứ hai;
  • Chưa hoàn tất việc đóng học phí theo quy định.

3. Hình thức nhận Học bổng: HB sẽ được cấn trừ vào học phí cho SV ở học kỳ tiếp theo.
4. Học bổng khuyến học:

4.1 Số lượng xét cấp: 60 suất, phân bổ cho từng Khoa như sau:

STT Khoa Số lượng
1 Khoa Du lịch 10
2 Khoa Khoa học và Kỹ thuật 5
3 Khoa Khoa học xã hội 1
4 Khoa Kinh tế và Quản trị 29
5 Khoa Ngoại ngữ 8
6 Khoa Thiết kế và Nghệ thuật 6
Tổng cộng 60

4.2 Điều kiện
- Tiêu chí 1 – Học lực (trọng số 40%)

• Điểm Trung bình tích lũy - GPA (TBTL) từ 3.2 trở lên; và
• Số tín chỉ tích lũy bằng hoặc lớn hơn số tín chỉ lộ trình, tính đến hết HK2 năm học 2018 – 2019; và
• Đối với sinh viên đang học cùng lúc 2 chương trình, điểm trung bình tích lũy được tính theo ngành học thứ nhất.

- Tiêu chí 2 – Rèn luyện nhân cách (trọng số 40%)

• Tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội, câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, công tác xã hội tại trường, địa phương;
• Tham gia các cuộc thi chuyên ngành, năng khiếu;
• Thể hiện nhận thức và vận dụng hiệu quả hệ giá trị của sinh viên Hoa Sen trong học tập, cuộc sống.

- Tiêu chí 3 – Hoàn cảnh gia đình (trọng số 20%):

• Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, thuộc gia đình chính sách,...
• Minh chứng gợi ý: Gia cảnh, Thành phần gia đình, Thu nhập gia đình, mức vay vốn Ngân hàng, ý thức vươn lên khó khăn.

5. Học bổng vượt khó

5.1 Số lượng xét cấp: theo nguồn lực của nhà trường

5.2 Điều kiện

- Tiêu chí 1 – Hoàn cảnh gia đình (trọng số 50%):
• Gia đình có khó khăn về kinh tế: mồ côi cha/mẹ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, con thương binh, liệt sĩ, cha mẹ có thu nhập thấp, không ổn định, gia đình có người đau bệnh nặng, bị tật bẩm sinh, phải vay mượn nhiều, có anh chị em đang đi học…
• Bản thân đi làm thêm để trang trải học phí, có ý thức vươn lên khó khăn của gia đình…

- Tiêu chí 2 – Học lực (trọng số 25%):
• Điểm TBTL xét từ 2.8 trở lên tính đến hết học kỳ 2 (2018 – 2019).

- Tiêu chí 3 – Rèn luyện nhân cách (trọng số 25%):
• Tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội, Câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, công tác xã hội tại trường, tại địa phương;
• Tham gia các cuộc thi chuyên ngành, năng khiếu;
• Thể hiện nhận thức và vận dụng hiệu quả hệ giá trị của sinh viên Hoa Sen trong học tập, trong cuộc sống

6. Thủ tục nộp hồ sơ dự tuyển
6.1 Hồ sơ dự tuyển
- Đơn đăng ký dự tuyển HB: theo mẫu
- Hình thẻ: 01 hình thẻ (3 x 4) dán bên trên góc phải của Đơn đăng ký dự tuyển HB.
- Các minh chứng (văn bản, hình ảnh,…): thể hiện rõ những khó khăn hiện tại của gia đình, quá trình phấn đấu rèn luyện của SV. Đối với các minh chứng là văn bản giấy tờ thì SV nộp 01 bản photo có công chứng. SV vui lòng chỉ kèm những minh chứng có liên quan và còn thời hạn hiệu lực.
6.2 Nộp hồ sơ dự tuyển
Để hồ sơ được HỢP LỆ, sinh viên phải thực hiện đủ 02 bước sau:
- Bước 1: Sinh viên truy cập vào đường link, nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu
• HB Khuyến học: https://forms.gle/6YjFmFTrDK1eQyJN9
• HB Vượt khó:     https://forms.gle/uGNNKGsqoQBZ2GWt5
- Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp
• Cơ sở Nguyễn Văn Tráng: Phòng 101
• Cơ sở Quang Trung 2: Phòng 003

7. Các lưu ý:
- Mỗi SV chỉ được nhận 01 suất HB Khuyến học hoặc Vượt khó trong năm học, SV nên cân nhắc kỹ để nộp loại HB nào có cơ hội được cấp HB nhiều hơn.
- Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp chỉ xem xét các hồ sơ dự tuyển nộp đúng hạn và đáp ứng các điều kiện trên.
- SV tham khảo thông tin tại: http://www.sinhvien.hoasen.edu.vn/vi/hoc-bong-tai-chinh/hoc-bong

>> Chi tiết thông báo

CỘNG ĐỒNG HOA SEN