Home » Học bổng - Tài chính » Học bổng

1. Ý nghĩa của Học bổng:

 • HB Khuyến học dùng để cấp cho các SV có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện đạo đức, thấm nhuần hệ giá trị của sinh viên Hoa Sen và thể hiện trong học tập cũng như cuộc sống.
 • HB Vượt khó dùng xét cấp cho những SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhằm khuyến khích, động viên SV biết vượt qua được những trở ngại trong cuộc sống để tiếp tục học tập tốt, trở thành người có đức có tài để phục vụ cho xã hội.

2. Đối tượng áp dụng – Thời điểm xét hồ sơ:

 • Đối tượng: Tất cả SV đang học hệ Đại học Cao đẳng. Các đối tượng không được xét cấp HB: nếu vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào, chưa hoàn tất học phí của học kỳ trước, đã nhận 01 suất HB trong năm học xét HB, đang tạm ngừng học, đang học ở học kỳ cuối của lộ trình mẫu trở đi.
 • Thời điểm xét: SV nộp hồ sơ dự tuyển theo Thông báo của Trung tâm Phục vụ Sinh viên
  • HB Khuyến học: sau khi có kết quả học tập của học kỳ 2A hàng năm.
  • HB Vượt khó: sau khi có kết quả học tập của học kỳ 1A và 2A hàng năm.

3. Điều kiện:

Căn cứ theo Quy định bổ sung cấp HB Khuyến học và HB Vượt khó được Hiệu trưởng ký ban hành theo Quyết định số 1697/2011/QĐ-BGH ký ngày 14/12/2011.

4. Cách chuẩn bị hồ sơ – Nơi nộp hồ sơ:

Cách chuẩn bị hồ sơ:

 • Thư tự giới thiệu: theo mẫu
  • Phần I: Khái quát thông tin Sinh viên: Phần Thông tin cá nhân và gia đình thì điền đầy đủ theo mẫu. Phần những khó khăn của gia đình: ghi rõ ràng, ngắn gọn những nguyên nhân, lý do gây nên khó khăn của gia đình trong thời gian vừa qua. Là khó khăn thường xuyên hay đột xuất? Gia đình và bản thân SV khắc phục những khó khăn bằng những giải pháp gì?
  • Phần II: Quá trình học tập và rèn luyện: Phần Quá trình học tập thì điền theo mẫu; Quá trình rèn luyện thì SV liệt kê tên hoạt động (Đoàn, Hội, câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện, từ thiện, dự án mà sinh viên đã tham gia trong năm học gần nhất), đơn vị tổ chức, thời gian tổ chức, vai trò, nhiệm vụ của SV, những lợi ích mang lại cho SV. Qua các hoạt động đó, SV thể hiện sự hiểu biết, những nhận thức của bản thân về các giá trị cốt lõi của Hoa Sen, những nỗ lực của bản thân trong việc khắc phục khó khăn trong cuộc sống để học tập tốt. SV không nên phân tích, giải thích ý nghĩa của 7 giá trị cốt lõi của Hoa Sen hoặc đơn thuần chỉ là liệt kê các giá trị này.
 • Hình thẻ: 01 hình thẻ (3 x 4) dán bên trên góc phải của Thư tự giới thiệu.
 • Các minh chứng: bản photo Giấy khen, Bằng khen, Giấy chứng nhận; xác nhận của tổ chức/cá nhân tổ chức hoạt động thiện nguyện; Giấy vay vốn Ngân hàng, các y chứng của thân nhân đang điều trị bệnh hiểm nghèo, hoặc điều trị trong thời gian dài, Giấy xác nhận diện nghèo, cận nghèo; Hình ảnh tham gia các hoạt động,…

Nơi nhận hồ sơ:

Trung tâm Phục vụ Sinh viên tại các cơ sở.

5. Liên hệ:

Nếu SV có thắc mắc về Học bổng xin vui lòng liên hệ với:

 • Nguyễn Thị Huỳnh Liên - Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp 
 • Phòng 101, (Lầu 1), số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1.
 • Điện thoại: (028) 7309.1991 (Số nội bộ: 11355)
 • Email: lien.nguyenthihuynh@hoasen.edu.vn

Lưu ý: Thắc mắc của SV chỉ được trả lời khi SV trao đổi bằng email sinh viên và liên hệ đúng với các cá nhân nêu trên.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN