Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hướng Quản trị Điều hành khóa 07 năm học 2019 – 2020 như sau:

I. MỨC HỌC PHÍ

(*) Cựu SV HSU TN Thủ khoa, Á khoa theo QĐ số 1082/ QĐ-ĐHHS về Khen thưởng TN lần 1 năm 2019, được giảm 33.000.000/ khóa học, áp dụng vào kỳ đóng 1 và 2
(**) Cựu SV HSU TN loại Giỏi thuộc top 10 theo QĐ số 1082/ QĐ-ĐHHS về Khen thưởng TN lần 1 năm 2019, được giảm 22.000.000đ/ khóa học, áp dụng vào kỳ đóng 1 và 2
Học phí và mức giảm không bao gồm các môn học lại, học cải thiện và môn học tự chọn vượt số tín chỉ quy định của khóa học.

II. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

  • Kỳ 1: Kể từ ngày ra thông báo đến trước 16h ngày 21/11/2019
  • Kỳ 2: Trước 16h ngày 27/03/2020
  • Luận văn Tốt nghiệp: Đóng ngay sau khi đăng ký thành công Khóa luận Tốt nghiệp

>> Thông tin chi tiết, xem thêm tại đây

Tags:  học phí MBA
CỘNG ĐỒNG HOA SEN