Home » Hướng nghiệp Thực tập Việc làm » Thực tập
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

*NEW: Cập nhật HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ 17.1B (xem chi tiết tại đây)

 

Thông tin chung về Thực tập

Thực tập (internship) là hình thức học tập thông qua trải nghiệm thực tiễn trong môi trường làm việc tại các tổ chức-doanh nghiệp.
Tại ĐH Hoa Sen, thực tập được coi là môn học chính thức, bắt buộc và vô cùng quan trọng đối với tất cả các sinh viên.

Lợi ích của việc Thực tập
 • Qua quá trình thực tập, sinh viên không những được nâng cao kiến thức, hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp mà còn được cọ sát, trau dồi năng lực làm việc, khả năng thích ứng môi trường tổ chức-doanh nghiệp.
 • Bên cạnh đó, trong quá trình thực tập, sinh viên có cơ hội tạo lập các mối quan hệ mới, biết cách làm việc trong một tập thể đa dạng, ở đó yếu tố "quan hệ giữa con người với con người" luôn được đề cao.
 • Những trải nghiệm thu được sẽ góp phần giúp sinh viên tự tin và sẵn sàng tâm thế đi làm trước và ngay khi tốt nghiệp.

Hình thức Thực tập chính

(1) Thực tập Nhận thức: (8 tuần, toàn thời gian)
 
Thực tập Nhận thức (TTNT) là kỳ thực tập sớm, diễn ra trong giai đoạn đầu của chương trình học tại trường.
TTNT giúp sinh viên hình thành nhận thức thông qua trải nghiệm thực tế về môi trường làm việc và lĩnh vực, ngành nghề công việc mà mình quan tâm:
 • Thâm nhập và trải nghiệm môi trường làm việc thực tiễn
 • Quan sát, học hỏi và nâng cao nhận thức về môi trường làm việc và về đặc thù công việc trong các lĩnh vực, ngành nghề
 • Giúp hình thành nền tảng cho tác phong, quy cách làm việc chuyên nghiệp và các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản
 • Tạo tiền đề xây dựng các mối quan hệ trong công việc tại các tổ chức, doanh nghiệp
 • Góp phần định hướng nghề nghiệp, định hướng kế hoạch học tập và phát triển bản thân trong suốt quãng thời gian còn lại ở nhà trường.
(2) Thực tập Tốt nghiệp: (15 tuần, toàn thời gian)
 
Thực tập Tốt nghiệp (TTTN) là kỳ thực tập dành cho sinh viên đã hoàn thành các môn học và điều kiện học tập trước đó. TTTN gắn liền với luận văn tốt nghiệp và SV cần hoàn thành luận văn trước khi tốt nghiệp, ra trường.  
Bên cạnh ý nghĩa là điều kiện bắt buộc để tốt nghiệp, kỳ TTTN còn nhằm giúp SV: 
 • Hội nhập vào môi trường thực tế của tổ chức-doanh nghiệp, qua đó hiểu rõ cơ cấu tổ chức và cách thức vận hành của doanh nghiệp, từ đó nâng cao khả năng thích nghi và hội nhập nhanh với môi trường thực tế doanh nghiệp khi đi làm việc chính thức. 
 • Vận dụng những kiến thức chuyên môn đã học vào công việc tại doanh nghiệp, một mặt nhằm giúp thực hành các kiến thức đồng thời áp dụng các kiến thức đã học để tìm ra các giải pháp giúp gia tăng hiệu quả công tác tại nơi thực tập. 
 • Tạo dựng và phát triển các mối quan hệ tốt trong mạng lưới các doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp
 • Củng cố và nâng cao tác phong ứng xử, làm việc chuyên nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đi làm sau khi tốt nghiệp. 
Thời gian biểu thực tập (phổ quát*)
 • Học kì 1A: Trong khoảng tháng 09 đến tháng 01 (Thực tập Tốt nghiệp) - Hệ đại học, cao đẳng
 • Học kì 1B: Trong khoảng tháng 01 đến tháng 03 (Thực tập Nhận thức) - Hệ đại học, cao đẳng
 • Học kì 2A: Trong khoảng tháng 03 đến tháng 07 (Thực tập Tốt nghiệp) - Hệ đại học, cao đẳng, liên thông
 • Học kì 2B: Trong khoảng tháng 07 đến tháng 09 (Thực tập Nhận thức) - Hệ đại học, cao đẳng
 • Học kì 3: Trong khoảng tháng 06 đến tháng 09 (Thực tập tốt nghiệp) - Hệ Kỹ thuật viên
*Một số trường hợp SV hoặc một số ngành có lịch thực tập khác với khung thời gian biểu trên. Vui lòng liên hệ Trung tâm Hướng nghiệp để có thông tin cụ thể.
 
Phạm vi công việc thực tập
 • Mục tiêu và phạm vi công việc thực tập sẽ được lên thiết lập ngay từ đầu quá trình thực tập.
 • Tổ chức-Doanh nghiệp sẽ chỉ định Người hướng dẫn/giám sát thực tập, là người sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn quản lí, hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình thực tập, đảm bảo chất lượng thực tập và các mục tiêu thực tập sẽ được hoàn thành.
 • Sinh viên thể hiện tốt sau đợt thực tập thường có cơ hội cao được tổ chức-doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng.
CỘNG ĐỒNG HOA SEN