Home » PHIẾU TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP/ INTERNSHIP PLACEMENT CONFIRMATIONFORM
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

Hướng dẫn nộp phiếu online:

  • Sinh viên cần điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của form.
  • Sinh viên cần upload file Phiếu tiếp nhận SV thực tập bản scan (chụp) từ bản gốc (có chữ ký và đóng dấu mộc đỏ của công ty/nơi thực tập).
  • Trường hợp Phiếu tiếp nhận không có dấu mộc đỏ (do khó khăn từ phía Doanh nghiệp không thể cung cấp dấu mộc) hoặc các vấn đề khó khăn khác, vui lòng liên hệ Bộ phận Điều phối Thực tập của Trung tâm Hướng nghiệp Hoa Sen theo địa chỉ email: thuctap@hoasen.edu.vn để được hướng dẫn và hỗ trợ.
  • Vui lòng đăng nhập để nộp phiếu!
CỘNG ĐỒNG HOA SEN