Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Vị trí: Kỹ Sư quản trị mạng máy tính (Network Administrator).
A. Mục đích công việc:
 • Quản trị hệ thống mạng liên chi nhánh của tập đoàn, xử lý sự cố, bảo đảm tính ổn định an toàn, an ninh mạng nội bộ cũng như mạng WAN cho tập đoàn.
 • Hỗ trợ nhân viên của tập đoàn trong công việc liên quan đến chuyên môn của mình. 
B. Trách nhiệm và nhiệm vụ:
 • Quản trị hệ thống mạng của tập đoàn, theo dõi báo cáo tình hình, duy trì tính ổn định và an toàn mạng cho tập đoàn.
 • Quản trị các máy chủ, thiết bị mạng trong công ty.
 • Theo dõi tính ổn định của mạng nội bộ cũng như WAN, Internet.
 • Kiểm tra an toàn mạng nội bộ, WAN.
 • Bảo đảm tính ổn định của tất cả các thiết bị (máy tính, thiết bị mạng) trong công ty. Cũng như tính an toàn về các phần mềm nguy hại (virus, Trojan v.v…)
 • Hỗ trợ và hướng dẫn người dùng nhằm giải quyết những vấn đề có liên quan đến các phần mềm quản lý bởi phòng CNTT. 
 • Hỗ trợ người dùng gặp lỗi theo sử chỉ định của cấp trên.
 • Kiểm tra nguyên nhân lỗi từ người dùng hay từ hệ thống và có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
 • Theo dõi, và kiểm tra những sự cố mạng cũng như đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp.. 
 • Duy trì tính ổn định, bảo đảm tính an toàn về dữ liệu cho tập đoàn.
 • Cam kết bảo vệ duy trì an toàn thông tin trong mạng nội bộ cũng như Internet.
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến công việc theo sự phân công của cấp trên
C. Yêu cầu:
1.Trình độ học vấn, chuyên môn: 
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng – Đại học hoặc văn bằng tương đương.
 • Chuyên môn: Công Nghệ Thông Tin – Chuyên ngành Quản trị mạng, Chứng chỉ MCSA (Windows Server, WSUS, Active Directory, DNS, RADIUS server …)
 • Sinh viên năm cuối, sắp hoặc mới vừa tốt nghiệp hoặc chưa có kinh nghiệm (Nếu có kinh nghiệm từ 1-2 năm là một lợi thế)
 • Ngoại ngữ: Anh Văn (Trung cấp)
2.Tiêu chuẩn năng lực:
a/ Năng lực bắt buộc phải có khi tuyển dụng
 • Có kiến thức về mạng LAN, WAN, Internet.
 • Có kiến thức cơ bản về hệ thống sao lưu dữ liệu (tape).
 • Có kiến thức về các thiết bị trong hệ thống mạng máy tính.
 • Kỹ năng sử dụng tiếng Anh tương đương chứng chỉ B quốc gia hoặc TOEIC 500 hoặc IELTS 4.5
b) Năng lực được ưu tiên khi tuyển dụng hoặc cần được rèn luyện, phát triển trong quá trình làm việc
 • Kỹ năng Làm việc với con người 
 • Kỹ năng Tôn trọng các nguyên tắc và giá trị 
 • Kỹ năng Thiết lập và duy trì mối quan hệ 
 • Kỹ năng Trình bày và giao tiếp 
 • Kỹ năng Viết và báo cáo 
 • Kỹ năng Áp dụng chuyên môn và kỹ thuật 
 • Kỹ năng Phân tích 
 • Kỹ năng Học hỏi và nghiên cứu 
 • Kỹ năng Sáng tạo và đổi mới 
 • Kỹ năng Lập kế hoạch và tổ chức 
 • Kỹ năng Tuân thủ hướng dẫn và thủ tục 
 • Kỹ năng quản lý mục tiêu cá nhân 
3. Các yêu cầu khác:
 • Tính kỷ luật cao, kiên trì và sáng tạo. 
 • Trung thực và bảo mật thông tin. 
D. Quyền hạn và phạm vi quản lý:
 • Ngăn chặn quyền truy cập vào hệ thống khi phát hiện người dữ dụng cố gắng thực hiện những truy cập trái phép. 
 • Làm việc trực tiếp với manager, director, ở tất cả các nhà máy trong tập đoàn để giải quyết các vấn đề về phân quyền truy cập. 
E. Phương tiện để thực hiện công việc:
 • Laptop, kết nối mạng cục bộ và mạng Internet
 • Quyền truy cập các máy chủ trong mạng nội bộ.
 • Các phần mềm ứng dụng cần thiết. 
Thông tin liên hệ:
 • Anh Phan Quang Duy - IT Network Supervisor
 • E-mail: dphan@svprobe.com
 • Tell: +84 (650)784301 
 • Địa chỉ: 37A Đường số 6, Khu CN Vietnam – Singapore, Thuận An Bình Dương.
CỘNG ĐỒNG HOA SEN