Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Vị trí tuyển dụng: Developer, Tester, IT Business Analyst
Số lượng: 200
Mô tả công việc:
 • Java Developer
 • NET Developer
 • Software Tester
 • Cobol Developer
 • Drupal Developer
 • UI/Front-end Developer
 • IT Business Analyst
Yêu cầu:
 • English, French or German speaking
 • IT or non-IT background
 • Java, .NET, UI/Front-end, Testing, Business Analyst
Quyền lợi: 
 • Learning English
 • Learning French
 • Work skills training
 • Working onsite oversea
Thông tin liên hệ:
CỘNG ĐỒNG HOA SEN