Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

Số lượng: 02

Nhiệm vụ: Thiết kế hình ảnh

Yêu cầu:

  • Biết phần miền corel, AI,photoshop
  • Bằng cấp: trung cấp trở lên

Mức lương: 6 .000.000 VNĐ

Thông tin liên hệ:

CỘNG ĐỒNG HOA SEN