Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

Số lượng: 03

Nhiệm vụ:

 • Tiếp đón và cung cấp những thông tin về dịch vụ của Khách sạn cho khách
 • Thực hiện các thủ tục check-in, check out
 • Thực hiện thủ tục thanh toán tiền phòng và dịch vụ khách sử dụng
 • Thực hiện các công việc khác được phân công bởi Trưởng bộ phận tiền sảnh

Yêu cầu:

 • Tiếng anh giao tiếp tốt
 • Có thể làm việc xoay ca
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn

Mức lương: 5 triệu VNĐ

Quyền lợi:

 • Cơm theo ca, đồng phục
 • Thưởng doanh thu, chuyên cần
 • Lương tháng 13
 • Các chế độ khác theo quy định của công ty

Thông tin liên hệ:

CỘNG ĐỒNG HOA SEN