Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

Nhiệm vụ chung:

 • Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới; Duy trì và phát triển khách hàng hiện tại
 • Đạt chỉ tiêu doanh số dựa trên bảng mô tả thu nhập và cam kết chỉ tiêu (30% DS khách hàng mới, 70% DS khách hàng hiện tại)
 • Cùng với Trưởng phòng hoàn thành mục tiêu của cá nhân, mục tiêu nhóm và mục tiêu của Công ty.
 • Thực hiện, hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác, các đồng nghiệp khác trong việc lên ý tưởng, triển khai kế hoạch thực hiện và vận hành các dự án.
 • Tìm hiểu và cập nhật thông tin liên quan đến thị trường, ngành (đặc biệt thông tin về những khách hàng chủ đạo của Công ty)
 • Lên kế hoạch cho công việc trong ngày, tuần, tháng, quý và báo cáo kết quả công việc đạt được cũng như chưa đạt được lên Cấp trên quản lý trực tiếp.

Nhiệm vụ quản lý dự án:

 • Phối hợp với các phòng ban để sắp xếp đi nhận yêu cầu từ khách hàng, phân tích, đánh giá để thấu hiểu khách hàng một cách chính xác và sâu sắc.
 • Tuân thủ thực hiện các báo cáo sau buổi họp với khách hàng (và nội bộ) trong vòng 3 giờ đồng hồ sau khi kết thúc buổi họp.
 • Triển khai, sắp xếp, dẫn dắt các buổi họp và “Brainstorming” cùng với các thành viên khác trong các dự án.
 • Phát triển ý tưởng và soạn thảo chương trình
 • Trình bày ý tưởng một cách thuyết phục
 • Lập kế hoạch triển khai dự án và quản lý ngân sách hiệu quả cho Khách hàng và Công ty.
 • Hoàn thành các thủ tục mở & đóng job theo yêu cầu và quy trình quản lý dự án
 • Chấp hành và hoàn thành tốt công việc theo sự phân công và chỉ đạo của Cấp quản lý trực tiếp.

Lương:

Thử việc 5.000.000đ. Làm tốt sẽ có thưởng

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6. Thứ 7, CN: nghỉ

Thông tin liên hệ:

 • Chị Lệ - Phụ trách Nhân sự
 • Điện thoại: 0908 791 820
 • Địa chỉ: Tầng 8, 402 đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận
 • Thời gian nhận hồ sơ:  đến ngày 15.9.2017
 • Website: www.worldline.vn 
CỘNG ĐỒNG HOA SEN