Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Vị trí tuyển dụng:
 
1/ BP. Khách hàng:
 • Chuyên viên Quan hệ khách hàng
 • Chuyên viên Kinh doanh thẻ
 • Chuyên viên Tư vấn
 • Giao dịch viên
Yêu cầu
 • Giới tính: Nam hoặc Nữ (Nam cao 1m65 trở lên, Nữ cao 1m58 trở lên); ngoại hình dễ nhìn, cân đối.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, các khối ngành kinh tế có liên quan.
 • Không cần kinh nghiệm, ngân hàng sẽ đào tạo nhưng phải có sự đam mê, yêu nghề.
 • Có đạo đức tốt và thái độ tích cực, ham học hỏi.
 • Anh văn trình độ B trở lên.
 • Thành thạo các phần mềm văn phòng. 
2/ Chuyên viên Quản lý dịch vụ Ngân hàng điện tử:
Mô tả: 
 • Vận hành và xử lý giao dịch NHĐT:
 • Theo dõi, khai thác ứng dụng liên quan đến NHĐT.
 • Giám sát việc cấp phép khách hàng tham gia vào hệ thống NHĐT của các điểm giao dịch.
 • Giám sát việc kiểm soát chứng từ khi thực hiện giao dịch; lưu trữ chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật.
 • Làm đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan xử lý các lệnh hoàn trả, tra soát và trả lời tra soát từ khách hàng, đơn vị kênh phân phối và các đơn vị có liên quan.
 • Theo dõi số liệu hệ thống, đánh giá chất lượng và báo cáo tình hình hoạt động NHĐT
 • Đảm bảo dịch vụ NHĐT được vận hành hợp lệ, hợp pháp.
 • Đầu mối thực hiện các báo cáo cho NHNN, Cơ quan bên ngoài, ... theo các quy trình của NHNN trong lĩnh vực thương mại điện tử.
 • Cài đặt chương trình và hỗ trợ kỹ thuật:
 • Phối hợp với Trung tâm CNTT thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc về kỹ thuật cho khách hàng đại lý tham gia hệ thống NHĐT.
 • Tham gia triển khai NHĐT trong toàn hệ thống Namabank.
 • Thực hiện quá trình khảo sát thực tế cho việc hình thành và phát triển các dự án NHĐT
 • Đề xuất các thay đổi, cải tiến liên quan đến quy trình nghiệp vụ.
 • Soạn thảo các văn bản (Quy chế, quy trình, quy đinh, hướng dẫn,…) có liên quan.
 • Báo cáo lãnh đạo Phòng/Bộ phận kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
 • Tham gia đóng góp ý kiến giúp cải tiến công việc của Phòng/Bộ phận.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.
3. Chuyên viên Nguyên cứu phát triển ngân hàng điện tử:
Mô tả: 
 • Phát triển các dự án liên kết - hợp tác kinh doanh với các đơn vị ngoài Namabank để thiết kế sản phẩm ngân hàng điện tử (NHĐT)
 • Nghiên cứu phối hợp, đề xuất Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) cải tiến sản phẩm NHĐT hiện tại.
 • Nghiên cứu cung cấp các sản phẩm truyền thống của Namabank qua kênh phân phối (KPP) NHĐT.
 • Nghiên cứu, đề xuất, phối hợp Trung tâm CNTT áp dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào NHĐT.
 • Phân tích, thiết kế, phối hợp với Trung tâm CNTT xây dựng, phát triển sản phẩm NHĐT mới.
 • Theo dõi thông tin, đề xuất, phối hợp với Trung tâm CNTT xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh thông tin liên quan đến NHĐT.
 • Đầu mối xây dựng, phát triển và quản lý trang thông tin điện tử (website) www.namabank.com.vn:
 • Đưa ra ý tưởng, thiết kế, bố trí, cải tiến giao diện website của Namabank cả phiên bản cho máy tính và phiên bản cho điện thoại.
 • Đưa ra ý tưởng và thiết kế các thành phần đồ họa cho các sản phẩm, ấn phẩm của NHĐT và chương trình Marketing, gồm: Banner, GIF động, Brochure, Logo, Icon, Flash....
 • Đảm bảo website Namabank có thể được truy cập từ nhiều nền tảng công nghệ khác nhau.
 • Thu thập, xử lý các yêu cầu về website, ứng dụng web (web application) từ các Phòng nghiệp vụ có liên quan.
 • Soạn thảo các văn bản (Quy chế, quy trình, quy đinh, hướng dẫn,…) liên quan đến sản phẩm/kênh phân phối điện tử.
 • Báo cáo lãnh đạo Phòng/Bộ phận kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
 • Tham gia đóng góp ý kiến giúp cải tiến công việc của Phòng/Bộ phận.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.
4. Chuyên viên Phát triển kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử:
 • Quản lý, điều phối kế hoạch kinh doanh sản phẩm NHĐT:
 • Xây dựng, phân bổ chỉ tiêu kinh doanh theo sản phẩm cho từng khu vực/đơn vị và các đại lý thương mại điện tử.
 • Quản lý, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh; điều phối chỉ tiêu kinh doanh giữa các đơn vị.
 • Theo dõi, hỗ trợ các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
 • Nghiên cứu, xây dựng chính sách và thực hiện thúc đẩy kinh doanh sản phẩm NHĐT:
 • Phân tích các thông tin thị trường trong và ngoài nước để tham mưu cho Ban lãnh đạo về xu hướng thị trường, cơ hội kinh doanh trên thị trường liên quan đến sản phẩm NHĐT 
 • Xây dựng các chính sách, kế hoạch quảng bá cho hoạt động NHĐT.
 • Tìm kiếm, thiết lập và phát triển các đại lý thương mại điện tử.
 • Chủ động tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường cho sản phẩm NHĐT (bao gồm thương mại điện tử).
 • Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ.
 • Đầu mối tư vấn, hướng dẫn sử dụng và giải đáp các thắc mắc/khiếu nại của khách hàng về sản phẩm NHĐT:
 • Tư vấn nghiệp vụ và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm NHĐT.
 • Tiếp nhận từ Đơn vị kinh doanh/TTDVKH và xử lý những ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại của khách hàng đối với các vấn đề liên quan đến quá trình sử dụng sản phẩm NHĐT.
 • Tổng hợp ý kiến/khiếu nại của khách hàng, đưa ra các kiến nghị cải tiến dịch vụ để phục vụ khách hàng.
 • Soạn thảo các văn bản (Quy chế, quy trình, quy đinh, hướng dẫn,…) có liên quan.
 • Báo cáo lãnh đạo Phòng/Bộ phận kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
 • Tham gia đóng góp ý kiến giúp cải tiến công việc của Phòng/Bộ phận.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.
Liên hệ:
 • Anh Chế Hoài Kết - Bộ phận Tuyển dụng - Phòng Nhân sự và Đào tạo
 • E-mail: ketch@namabank.com.vn - 0933 72 4679 
 • Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15.8.2017
 • Địa chỉ: 201-203 Cách mạng tháng 8, Phường 4, Quận 3
 • Web: www.namabank.com.vn
CỘNG ĐỒNG HOA SEN