Home

Thư chúc mừng của hiệu trưởng

Đại diện cho tập thể sư phạm trường Đại học Hoa Sen, tôi thân ái chúc mừng thành công của các Tân khoa. Các bạn đã tốt nghiệp sau những năm tháng học tập, rèn luyện và thử thách không chỉ ở giảng đường mà còn qua nhiều trải nghiệm hào hứng trong và ngoài nhà trường, kể cả ngoài biên giới quốc gia đối với một số bạn.

 

Quyết định và danh sách sinh viên công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2013

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Quyết định và danh sách sinh viên công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2013.

Danh sách sinh viên hệ KTV - bậc TCCN dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 bổ sung năm 2013

Phòng Đào tạo gửi đến các bạn sinh viên Danh sách sinh viên hệ KTV - bậc TCCN dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 bổ sung năm 2013.

Thư mời Tân khoa tham dự Lễ Tốt nghiệp năm 2013 (lần 2)

Phòng Hỗ trợ Sinh viên - Trường Đại học Hoa Sen thân mời các bạn Tân khoa đến tham dự Lễ tốt nghiệp năm 2013 (lần 2).

Thư mời Tân khoa tham dự Lễ Tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Trường Đại học Hoa Sen trân trọng kính mời các Anh, Chị Tân khoa đến tham dự Lễ Tốt nghiệp lần 1 năm 2014 vào ngày 21/6/2014 tại Nhà hát Hòa Bình.

Hướng dẫn nhận khen thưởng tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 bằng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên

Phòng Kế toán - Tài chính Trường Đại học Hoa Sen hướng dẫn nhận khen thưởng tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 bằng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên.

Thông tin Lễ Tốt nghiệp lần 1 năm 2015

Trường Đại học Hoa Sen trân trọng kính mời các Anh, Chị Tân khoa đến tham dự Lễ Tốt nghiệp lần 1 năm 2015 vào ngày 201/6/2015 tại Nhà hát Bến Thành.

Thư mời Tân khoa tham dự Lễ trao bằng Tốt nghiệp lần 27 (update)

Trường Đại học Hoa Sen trân trọng kính mời các Anh, Chị Tân khoa đến tham dự Lễ Tốt nghiệp lần 27 năm 2015 vào ngày 20/11/2015 tại Nhà hát Hòa Bình.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đợt 3 năm 2016

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đợt 3 năm 2016

Đăng nhập

CỘNG ĐỒNG HOA SEN