Home » Thông tin sinh viên » Tốt nghiệp

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên (SV) Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đợt 2 năm 2017 bao gồm

Lưu ý: SV có thắc mắc vui lòng liên hệ: Chị Nguyễn Thị Quế Chi qua emai: chi.nguyenthique@hoasen.edu.vn hoặc điện thoại: (087) 3091991 - 15232

Đăng nhập

CỘNG ĐỒNG HOA SEN