Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

Trước xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, những yêu cầu đặt ra về nguồn nhân lực chất lượng, có năng lực cạnh tranh toàn cầu ngày càng trở nên cấp bách. Điều này đặt ra bài toán cho hệ thống giáo dục và đào tạo, trong đó các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục đóng vai trò trọng yếu, cần có những hành động và giải pháp mang tính chủ động, bài bản và có hệ thống, có khả năng nắm bắt nhu cầu thực tiễn, có kế hoạch và chiến lược hành động cụ thể giúp lực lượng lao động nâng cao năng lực-kỹ năng làm việc, khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi, và trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Chiến lược Đại học Hoa Sen giai đoạn 2016-2020 xác định một trong những chiến lược hành động quan trọng là xây dựng Trung tâm Hướng nghiệp cung cấp dịch vụ và giải pháp hỗ trợ sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp từ sớm, giúp sinh viên Hoa Sen tiếp cận, trang bị và rèn luyện các năng lực-kỹ năng làm việc, sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi từ các doanh nghiệp và thị trường lao động khi ra trường. Đồng thời, Trung tâm Hướng nghiệp sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp-tổ chức tiếp cận gần và hiệu quả hơn tới sinh viên Đại học Hoa Sen, nguồn nhân lực chất lượng và có sự chọn lọc.

Quyết định số 631/QĐ-NS của Trường Đại học Hoa Sen ngày 18/08/2016 đã chính thức đánh dấu sự ra đời của Trung tâm Hướng nghiệp, Hỗ trợ việc làm và Quan hệ Doanh nghiệp Đại Học Hoa Sen (gọi tắt là Trung tâm Hướng nghiệp Hoa Sen). Từ năm học 2016-2017, Trung tâm Hướng nghiệp Hoa Sen sẽ chính thức đi vào hoạt động, qua đó góp phần khẳng định vai trò “đào tạo những con người có khả năng thích nghi, học tập suốt đời và có năng lực để cạnh tranh lâu dài trong môi trường toàn cầu luôn biến đổi; góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững và tính nhân bản của kinh tế, xã hội Việt Nam và khu vực” như trong tuyên bố sứ mệnh của nhà trường.

ĐỊNH HƯỚNG NỀN TẢNG CỦA TRUNG TÂM:

Sứ mệnh:

Trung tâm ra đời với sứ mệnh:

 • Là cầu nối giữa SV với việc làm, với triết lý “đúng người – đúng nghề”.
 • Góp phần khẳng định cam kết của Hoa Sen trong tuyên bố “thực học – thực nghiệp”.

Tầm nhìn:

Tới năm 2030, Trung tâm nỗ lực trở thành một trung tâm kiểu mẫu trong hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm trực thuộc đại học, có chất lượng dịch vụ và uy tín dẫn đầu cả nước

 • Được sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng;
 • Được xã hội công nhận; và
 • Là niềm tự hào của trường Đại học Hoa Sen.

Giá trị cốt lõi:

Trung tâm kế thừa và vận hành dựa trên 7 giá trị cốt lõi của Hoa Sen:

 • Hiếu học, hiếu tri: Coi việc bồi đắp và nâng cao năng lực cá nhân và xã hội của SV như là chìa khóa cho thành công trong công việc của SV; Đồng thời, liên tục bồi dưỡng tri thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của Trung tâm.
 • Tư duy độc lập: Hiểu rằng tư duy nhóm (groupthink) là kẻ thù của phản biện, sáng tạo và do đó là kẻ thù của phát triển; Mọi ý kiến cá nhân đều được lắng nghe, khuyến khích và xem xét nghiêm túc, miễn rằng nó xuất phát từ tinh thần thiện chí xây dựng và hướng tới sự phát triển của Trung tâm; Trung tâm tạo không gian và điều kiện để khuyến khích và duy trì cân bằng giữa làm việc độc lập và làm việc nhóm (độc lập suy nghĩ, chia sẻ cởi mở, thống nhất quyết định và phối hợp hành động).
 • Trách nhiệm: Các thành viên có ý thức trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển chung của Trung tâm; Các thành viên sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ các bên liên quan.
 • Chính trực: Mỗi thành viên cam kết thể hiện sự chính trực, trung thực, lời nói đi đôi với hành động trong mọi công việc của mình.
 • Tôn trọng: Các thành viên tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về tính cách, năng lực của mỗi người; các đóng góp và các giá trị tích cực luôn được ghi nhận, trân trọng và khuyến khích phát huy.
 • Năng động, sáng tạo: Khuyến khích những sáng kiến và nỗ lực cá nhân của mọi thành viên của trung tâm cũng như các bên liên quan (stakeholders) trong mọi hoạt động và công tác đổi mới, phát triển của trung tâm theo những định hướng nền tảng đã lựa chọn.
 • Dẫn đầu chất lượng: Chất lượng dịch vụ đạt được thông qua chất lượng công việc, và chất lượng công việc là hệ quả của một tập thể mạnh với những cá nhân có năng lực cao và có tinh thần tích cực, cam kết vì mục tiêu chung.

Bên cạnh các giá trị cốt lõi chung, trong quá trình vận hành, Trung tâm nhấn mạnh tính thiết thực và hiệu quả đối với các hoạt động của mình thông qua:

 • Đề cao vai trò của công tác đánh giá chất lượng dịch vụ;
 • Sàng lọc và loại bỏ các hoạt động không khả thi và kém hiệu quả, tập trung nguồn lực vào các hoạt động khả thi và hiệu quả; và
 • Không ngừng tìm kiếm giải pháp đổi mới và cải tiến dịch vụ và hoạt động của Trung tâm.

THÔNG TIN CHUNG VỀ TRUNG TÂM:

 • Tên đầy đủ: Trung tâm Hướng nghiệp, Hỗ trợ việc làm và Quan hệ doanh nghiệp Đại học Hoa Sen
 • Tên ngắn gọn và sử dụng chính: Trung tâm Hướng nghiệp Hoa Sen
 • Tên tiếng Anh: Hoa Sen Career Center
 • Trụ sở: Tòa nhà ĐH Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM

CÁC NHÓM DỊCH VỤ:

(1) Hoạch định nghề nghiệp (Career Planning)

Các sự kiện, hội thảo và các buổi tư vấn cá nhân, nhằm giúp SV nhận thức tầm quan trọng của định hướng nghề nghiệp từ sớm, phát hiện sở thích, tố chất và thiên hướng ngành nghề của bản thân, cũng như am hiểu về đặc thù nghề nghiệp, công việc liên quan tới ngành học; từ đó thiết kế và chuẩn bị lộ trình và kế hoạch phát triển nghề nghiệp.

(2) Đào tạo-huấn nghiệp (Professional Training)

Các khóa học, buổi đào tạo chuyên đề về kỹ năng làm việc, giúp SV có cơ hội tiếp cận, thực hành, củng cố và nâng cao năng lực làm việc và các kỹ năng có thể chuyển đổi. Phù hợp với định hướng của Đại học Hoa Sen và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

(3) Kết nối cơ hội nghề nghiệp (Career Connect)

Cung cấp cho sinh viên những cơ hội để tiếp cận và cọ xát thực tiễn với doanh nghiệp, và đặc biệt, có cơ hội được thực tập và có việc làm trước, trong và ngay sau khi tốt nghiệp.

(4) Quan hệ đối tác ngành (Industrial Partnership)

Hỗ trợ các đối tác tổ chức, doanh nghiệp trong việc truyền thông quảng bá hình ảnh tới SV, và tuyển dụng cũng như phát triển nguồn nhân lực của mình; đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, nhất là trong công tác đào tạo.

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ VÀ ĐỐI TÁC CHÍNH:

 • Sinh viên, cựu sinh viên Đại học Hoa sen – là đối tượng phục vụ chính
 • Các doanh nghiệp, tổ chức -- là đối tác chính

CÁC ĐỐI TÁC KHÁC:

 • Các diễn đàn doanh nghiệp
 • Các cộng đồng doanh nghiệp các nước đang hoạt động tại Việt Nam
 • Các hiệp hội ngành nghề
 • Các CLB doanh nghiệp, doanh nhân
 • Các chuyên gia (tổ chức và cá nhân) trong lĩnh vực hướng nghiệp, đào tạo, tuyển dụng và quản trị nhân sự
 • Các đối tác quốc tế liên quan tới hướng nghiệp và tuyển dụng

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG:

Trong giai đoạn đầu, Trung tâm tập trung phục vụ đối tượng chính là Sinh viên, Cựu Sinh viên Hoa Sen, và cộng đồng các doanh nghiệp-tổ chức là đối tác của nhà trường.  Về lâu dài, Trung tâm mong muốn sẽ mở rộng dịch vụ và năng lực phục vụ ra cộng đồng lao động có nhu cầu trên địa bàn Tp. HCM và các tỉnh thành lân cận.

Với phương châm “Chia sẻ, Đồng hành, và Kết nối”, Trung tâm Hướng nghiệp Hoa Sen mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp và hợp tác phát triển với các cá nhân, tổ chức có cùng mục tiêu và triết lý hoạt động.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Mọi quan tâm, thắc mắc và mong muốn hợp tác, xin vui lòng liên hệ: 

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP HOA SEN
Địa chỉ: Đại học Hoa Sen, Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp. HCM
Email: careercenter@hoasen.edu.vn
Điện thoại: (08) 7309 1991, ext.: 11257
Ms. Hồ Khánh Vân, Phụ trách Đối ngoại & Quan hệ doanh nghiệp | van.hokhanh@hoasen.edu.vn
 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN