Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
  • Nhập liệu: Nhập liệu và sắp xếp thư, bưu phẩm
  • Giới tính: Nam
  • Số lượng: 2 bạn
  • Yêu cầu: Khả năng đánh máy nhanh
  • Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6
  • Giờ làm việc: 3:00pm – 7:00pm
  • Lương: 25.000 ngàn/giờ
  • Liên hệ: Ms. Thao
  • Email: sunny.thao@itlvn.com
CỘNG ĐỒNG HOA SEN