Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ THUẾ

I./ YÊU CẦU CHUNG:

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
 • Độ tuổi từ: 25-35 tuổi
 • Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
 • Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.
 • Mức lương: thỏa thuận.
 • Sử dụng máy tính thành thạo
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

II./ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết.
 • Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, báo cáo cho Ban Giám Đốc.
 • Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của khách hàng.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm kê, kiểm tra tại Công ty.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán báo cáo hàng tuần cho Ban Giám Đốc.
 • Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán,  thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục trong quy trình phối hợp thanh toán giữa các bộ phận trong Công ty.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

III./ LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ :

Phòng Hành chánh nhân sự Công ty TNHH Molution

Số: 9-11 Tân Phú – Phường Tân Phú – Quận 7

CỘNG ĐỒNG HOA SEN