Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

Vị trí cần tuyển:  Nhân viên Văn phòng

Yêu cầu chi tiết về ứng viên:

  • Đánh máy vi tính nhanh,
  • Thông thạo các nghiệp vụ văn phòng,
  • Quản lý lưu trữ hồ sơ,
  • Soạn thảo hợp đồng, công văn.
  • Tính cách, kỹ năng giao tiếp: Kỹ lưỡng, chu đáo 

Người liên hệ: LÊ THỊ MỸ KHÁNH

CỘNG ĐỒNG HOA SEN