Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

Vị trí: Lập trình viên - NET

Mô tả công việc:

 • Phân tích yêu cầu hệ thống
 • Thiết kế hệ thống
 • Viết mã chương trình
 • Xây dựng các tài liệu liên quan.

Yêu cầu:

 • Dưới 30 tuổi
 • Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT

Có kinh nghiệm phát triển các project .Net từ 2 năm trở lên

 • NET 4, C#, WCF Web Services / WCF Data Service.
 • ASP.NET, ASP.NET MVC (Razor)
 • Ajax, JQuery, JavaScript, HTML, XML and CSS.
 •  MS SQL Server (store procedure, xml…)
 • Ưu tiên những ứng viên có kiến thức về chứng khoán

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo form đính kèm (file word) - có hình thẻ mới nhất về cho chị PHƯƠNG THẢO qua email: cv@hoasen.edu.vn hoặc thao.nguyenthiphuong@hoasen.edu.vn SUBJECT GHI RÕ: "MSSV_ Lập trình viên NET" (MSSV: Mã số sinh viên)

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/9/2014

CỘNG ĐỒNG HOA SEN