Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

A. BỘ PHẬN TIỀN SẢNH (FO)

 1. Trưởng/Phó bộ phận Lễ tân 

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ Trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong môi trường phục vụ 4**** - 5*****.
 • Độ tuổi: 35 – 55.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên cấp giám sát

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương,
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong môi trường phục vụ 3*** - 4****.
 • Độ tuổi: 28 – 35.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( biết thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.

B. NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

 1. Nhân viên thư ký
 2. Nhân viên nhận đặt phòng 
 3. Nhân viên  Lễ tân 
 4. Nhân viên đón – tiễn khách
 5. Nhân viên quầy Thông tin và Hỗ trợ hành lý 
 6. Nhân viên quan hệ & giải quyết than phiền khách hàng

Điều kiện:

 • Chiều cao: từ 1m6 trở lên
 • Độ tuổi: 18 – 26.
 • Trình độ: Cao đẳng,Trung cấp hoặc Sơ cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.

C. BỘ PHẬN ẨM THỰC (F&B)

 1. Trưởng/Phó bộ phận Ẩm thực 

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ Trưởng hoặc các vị trí tương đương,
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong môi trường phục vụ 4**** - 5*****.
 • Độ tuổi: 35 – 55.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Trưởng/Phó bộ phận Nhà Hàng
 2. Nhân viên cấp giám sát
 3. Trưởng/Phó bộ phận Bar
 4. Nhân viên cấp giám sát
 5. .Trưởng/Phó bộ phận Bếp 
 6. Nhân viên cấp giám sát

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ Trưởng hoặc các vị trí tương đương,
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong môi trường phục vụ 3*** - 4****.
 • Độ tuổi: 28 – 45.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( biết thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên Phục vụ: 
 • Nhân viên thư ký
 • Nhân viên bán sản phẩm ẩm thực & hội nghị.
 • Nhân viên Lễ tân Nhà hàng
 • Nhân viên phục vụ Nhà hàng
 • Nhân viên phục vụ quầy Bar
 • Nhân viên Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
 • Nhân viên Kỹ thuật làm bánh Âu
 • Nhân viên Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam – Á
 • Nhân viên vệ sinh an toàn thực phẩm & kho công cụ dụng cụ - thiết bị

Điều kiện:

 • Chiều cao: từ 1m55 trở lên
 • Độ tuổi: 16 – 50.
 • Trình độ: Cao đẳng,Trung cấp hoặc Sơ cấp nghề,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh căn bản ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: khởi điểm 5 triệu – 30 triệu/tháng.

E. BỘ PHẬN QUẢN GIA (HSK)

 1. Trưởng/Phó bộ phận Quản gia

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong môi trường phục vụ 4**** - 5*****.
 • Độ tuổi: 35 – 55.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên cấp giám sát

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương,
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong môi trường phục vụ 3*** - 4****.
 • Độ tuổi: 28 – 45.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( biết thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên phục vụ  :
 • Nhân viên thư ký
 • Nhân viên  vệ sinh phòng khách
 • Nhân viên phục vụ thức uống phòng khách

Điều kiện:

 • Chiều cao: từ 1m50 trở lên
 • Độ tuổi: 16 – 50.
 • Trình độ: Cao đẳng,Trung cấp hoặc Sơ cấp nghề,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: khởi điểm 5 triệu – 30 triệu/tháng.

F. BỘ PHẬN LỮ HÀNH (T.O)

 1. Trưởng/Phó bộ phận Lữ hành 

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong môi trường phục vụ 4**** - 5*****.
 • Độ tuổi: 35 – 55.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên cấp giám sát

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong môi trường phục vụ 2** - 3***.
 • Độ tuổi: 28 – 35.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( biết thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên phục vụ: 
 • Nhân viên nghiệp vụ Đại lý Lữ hành
 • Nhân viên nghiệp vụ Điều hành Tour
 • Nhân viên nghiệp vụ đặt giữ chỗ Lữ hành
 • Nhân viên nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Điều kiện:

 • Chiều cao: từ 1m6 trở lên
 • Độ tuổi: 18 – 50.
 • Trình độ: Cao đẳng,Trung cấp hoặc Sơ cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: khởi điểm 5 triệu – 30 triệu/tháng.

G. BỘ PHẬN SALES & MARKETING 

 1. Trưởng/Phó bộ phận S&M 

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong môi trường phục vụ 4**** - 5*****.
 • Độ tuổi: 35 – 55.
 • Trình độ: Đại học,Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên cấp giám sát

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong môi trường phục vụ 3*** - 4****.
 • Độ tuổi: 28 – 45.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( biết thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên phục vụ  
 • Nhân viên bán hàng & tiếp thị sản phẩm dịch vụ phòng
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng

Điều kiện:

 • Chiều cao: từ 1m55 trở lên
 • Độ tuổi: 18 – 45.
 • Trình độ: Cao đẳng,Trung cấp hoặc Sơ cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: khởi điểm 5 triệu – 30 triệu/tháng.

H. BỘ PHẬN NHÂN SỰ & HUẤN LUYỆN (Hr&Training)

 1. Trưởng/Phó bộ phận Nhân sự & Huấn luyện 

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong môi trường phục vụ 4**** - 5*****.
 • Độ tuổi: 35 – 55.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên cấp giám sát

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong môi trường phục vụ 3*** - 4****.
 • Độ tuổi: 28 – 50.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( biết thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên phục vụ  
 • Nhân viên kế toán tiền lương & khen thưởng – kỹ luật
 • Nhân viên giải quyết chính sách lao động.
 • Nhân viên ban huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ nghề
 • Nhân viên an toàn lao động & vệ sinh an toàn thực phẩm

Điều kiện:

 • Chiều cao: từ 1m55 trở lên
 • Độ tuổi: 18 – 50.
 • Trình độ: Cao đẳng,Trung cấp hoặc Sơ cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh căn bản ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: khởi điểm 5 triệu – 30 triệu/tháng.

I. Quản lý bộ phận An ninh (Sec)

 1. Trưởng/Phó bộ phận An ninh 

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong môi trường phục vụ 4**** - 5*****.
 • Độ tuổi: 35 – 55.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên cấp giám sát

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong môi trường phục vụ 3*** - 4****.
 • Độ tuổi: 28 – 35.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( biết thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên phục vụ  
 • Nhân viên An ninh
 • Nhân viên cứu hộ hồ bơi – bãi biển

Điều kiện:

 • Chiều cao: từ 1m6 trở lên
 • Độ tuổi: 18 – 50.
 • Trình độ: Cao đẳng,Trung cấp hoặc Sơ cấp nghề,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh căn bản ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: khởi điểm 5 triệu – 30 triệu/tháng.

J. BỘ PHẬN KẾ TOÁN (Acc)

 1. Trưởng/Phó bộ phận Kế toán 

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong môi trường phục vụ 4**** - 5*****.
 • Độ tuổi: 35 – 55.
 • Trình độ: Đại học,Cao đẳng nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên cấp giám sát

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong môi trường phục vụ 3*** - 4****.
 • Độ tuổi: 28 – 50.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng căn bản ( biết thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên phục vụ  
 • Nhân viên kế toán tổng hợp
 • Nhân viên kế toán công nợ
 • Nhân viên kế toán thu ngân
 • Nhân viên kế toán thu mua
 • Nhân viên kiểm toán đêm

Điều kiện:

 • Chiều cao: từ 1m55 trở lên
 • Độ tuổi: 18 – 50.
 • Trình độ: Cao đẳng,Trung cấp nghề, sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính, có khả năng giao tiếp tiếng Anh căn bản ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: khởi điểm 5 triệu – 30 triệu/tháng.

K. BỘ PHẬN KỸ THUẬT (Eng)

 1. Trưởng/Phó bộ phận Kỹ thuật 

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ Trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong môi trường phục vụ 4**** - 5*****.
 • Độ tuổi: 35 – 55.
 • Trình độ: Đại học,Cao đẳng  nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên cấp giám sát

Điều kiện:

 • Đã từng giữ chức vụ Trưởng hoặc các vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong môi trường phục vụ 3*** - 4****.
 • Độ tuổi: 28 – 55.
 • Trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh căn bản ( biết thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: Thỏa thuận.
 1. Nhân viên phục vụ:
 • Nhân viên kỹ thuật điện công nghiệp – điện tử - điện lạnh
 • Nhân viên kỹ thuật cơ khí hàn – mộc – nề
 • Nhân viên kỹ thuật điện ô tô – máy nổ   
 • Nhân viên kỹ thuật Máy tính

Điều kiện:

 • Chiều cao: từ 1m55 trở lên
 • Độ tuổi: 18 – 50.
 • Trình độ: Cao đẳng,Trung cấp hoặc Sơ cấp nghề,
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính,
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh căn bản ( có thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế ).
 • Chính sách và chế độ lương: khởi điểm 5 triệu – 30 triệu/tháng.

L. CHẾ ĐỘ:

 1. Lương căn bản từ 5 triệu đến 30 triệu/tháng.
 2. Lương khởi điểm cấp NV 5 triệu/tháng.
 3. Lương Quản lý cấp 2 thỏa thuận tùy theo năng lực & trải nghiệm.
 4. Lương Quản lý cấp 1 thỏa thuận tùy theo năng lực & trải nghiệm.

M. CHÍNH SÁCH: 

 1. Được cung cấp bữa cơm giữa ca.
 2. Thực hiện theo đúng luật Định Lao động của Nhà Nước CHXH CN VN.
 3. Tiền thưởng 5% phí phục vụ tháng, quý, năm theo luật Resort.
 4. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp tiềm năng theo hệ thống tổ chức dọc và ngang.
 5. Lương tháng được chi trả vào đầu mỗi tháng được tính từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng.
 6. Tiền thưởng cho các ngày lể lớn trong năm, chi trả lương ngoài giờ được tuân thủ theo  luật định Resort.

Phụ cấp đối với nguồn lao động ở xa:

 1. Nhà ở.
 2. Chi trả phí tàu xe đường bộ cho đối tượng NV và Quản lý cấp 2 khi đi và trả phép ( khứ hồi ).
 3. Chi trả phí tàu bay cho đối tượng Quản lý cấp 1 khi đi và trả phép ( khứ hồi ).
 4. Buổi cơm thứ 2 sau khi kết thúc ca làm việc phải được dăng ký tại Canteen và phải trả tiền theo qui định Resort, trường hợp có nhu cầu.

SINH VIÊN HOA SEN QUAN TÂM, VUI LÒNG GỞI CV (file word) CÓ KÈM HÌNH THẺ 3x4 MỚI NHẤT VỀ CHO CHỊ KHÁNH VÂN QUA EMAIL: van.hokhanh@hoasen.edu.vn SUBJECT GHI RÕ "MSSV_ Godiva _Vị trí tuyển dụng (MSSV: Mã số sinh viên).

Hạn chót nhận CV: 16/11/2014

CỘNG ĐỒNG HOA SEN