Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Job Title: Vietnamese Teacher of English (Part Time) 
Job Description 
 • Teach kindergarten children (3 - 5 years old) in our specially designed phonics and reading program. 
Working Time (Monday to Friday) 
 • AM: earliest classes start at 8:15 and end at 10:30 
 • PM: earliest classes start at 2:15 and end at 4:30 
 Job Requirement:
 
 • BA or 3 year diploma in English with high English proficiency 
 • Teaching Certificate or TESOL Certificate 
 • Minimum 1 year experience in teaching young children -Preferred language for application: English 
Benefits 
 • Competitive pay 
 • Work with an international team of educators 
Job Level 
 • Experienced (Non-Manager) 
 • Work Place 
 • Assigned public kindergarten school in Ho Chi Minh City 
 • Pay Range 
 • Negotiable 
Ứng viên quan tâm, cảm thấy vị trí tuyển dụng phù hợp khả năng và yêu thích công việc giảng dạy trẻ em  vui lòng gửi CV Tiếng Anh ( file word) có đính kèm thẻ 3x4 mới nhất cho chị Khánh Vân qua email : van.hokhanh@hoasen.edu.vn Subject  ghi rõ  "MSSV_ Poly_Vị trí tuyển dụng   " (MSSV: Mã số sinh viên).
Hạn chót nhận CV: 29/1/2015
Tags:  tuyển dụng
CỘNG ĐỒNG HOA SEN