Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Job Title: Part-time Teaching Assistants 
Job Description:
  • Assist teacher & support students during class time. 
Job Requirement: 
  • 3rd, 4th year University Students majoring in English 
Benefits: 
  • Work with an international team of educators. 
Work Place: Public kindergarten schools in Ho Chi Minh 
Ứng viên quan tâm, cảm thấy vị trí tuyển dụng phù hợp khả năng và yêu thích công việc giảng dạy trẻ em  vui lòng gửi CV Tiếng Anh ( file word) có đính kèm thẻ 3x4 mới nhất cho chị Khánh Vân qua email : van.hokhanh@hoasen.edu.vn Subject  ghi rõ  "MSSV_ Poly_Vị trí tuyển dụng   " (MSSV: Mã số sinh viên).
Hạn chót nhận CV: 29/1/2015
Tags:  tuyển dụng
CỘNG ĐỒNG HOA SEN