Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

Vị trí

 • Thẩm định viên tập sự (MS: TDV-VPBank-11.08)

Số lượng cần tuyển: 10

Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện thẩm định hồ sơ và thẩm định thực địa để đảm bảo kinh doanh hiệu quả
 • Hỗ trợ và báo cáo cho Giám đốc chi nhánh trong việc đánh giá cơ hội và rủi ro kinh doanh

Yêu Cầu

 •  Sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm làm việc dưới một năm
 • Điểm trung bình tốt nghiệp trên 6.5
 • Tính tuân thủ và khả năng học hỏi
 • Khả năng quan sát chi tiết và khả năng giao tiếp
 • Yêu thích kinh doanh, sẵn sang làm việc thường xuyên tại thị trường

Các mốc thời gian của chương trình

 • Thi tuyển: 23/08/2016 (chỉ dành cho những ứng viên đáp ứng yêu cầu)
 • Khai giảng chương trình: 05/09/2016

Hình thức ứng tuyển VPBank:

 • Gửi thông tin ứng tuyển cho bộ phận QHDN qua email: cv@hoasen.edu.vn
 • Tiêu đề mail: MSSV_MS vị trí ứng tuyển. (Ví dụ: 2120105_ TDV-VPBank-11.08)
 • Hạn nhận hồ sơ: đến ngày 11/08/2016
CỘNG ĐỒNG HOA SEN