Home » Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm
Hướng nghiệp, Thực tập & Việc làm

Vị trí: Điều hành Khu vực

Khu vực: 

 • 1 vị trí tại Bình Thuận
 • 1 vị trí tại Vũng Tàu
 • 1 vị trí tại TP. Hồ Chí Minh

Vai trò:

 • Chịu trách nhiệm tình hình kinh doanh của khu vực được phân công bằng cách lên kế hoạch và lãnh đạo đội bán hàng để thực hiện hiệu quả các hoạt động bán hàng.
 • Quản lý và thực hiện các hoạt động tiếp thị thương mại với các cửa hàng bán lẻ được lựa chọn trong khu vực quản lý

Trách nhiệm chính:

Quản lý nhà phân phối (tại các tỉnh)

 • Trao đổi và thống nhất với các nhà phân phối về chỉ tiêu hàng tháng
 • Làm việc trực tiếp với các nhà phân phối để hòan thành chỉ tiêu đề ra: vận chuyển, kho bãi, xuất hàng, lưu kho.
 • Đánh giá tình hình kinh doanh hàng tháng, đề ra chính sách thưởng và theo dõi các khỏan thanh toán cho nhà phân phối.
 • Làm việc với đội ngũ hậu cần, kho bãi để đảm bảo đủ số lượng hàng và quản lý kho
 • Hướng dẫn, theo dõi và kiểm soát việc áp dụng và thực hiện của các nhà phân phối trong việc quản lý hàng và kho bãi, thiết kế văn phòng, hệ thống báo cáo

Quản lý đội ngũ bán hàng

Hoạt động bán hàng

 • Thiết lập và Đảm bảo đội ngũ bán hàng thực hiện đúng kế hoạch   bao phủ điểm bán, tần suất các cuộc viếng thăm và kế hoạch liên hệ với nhà bán lẻ trong khu vực tương ứng
 • Dẫn dắt đội ngũ bán hàng để đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng, phân phối và độ phủ. Đề ra mục tiêu mới cho khu vực tương ứng
 • Kết hợp làm việc với  bộ phận nhân sự và huấn luyện để đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển cho  các thành viên trong nhóm và  thúc đẩy việc  thực hiện các  chương trình đã đề ra
 • Đảm bảo tất cả các dữ liệu thu thập được vào hệ thống báo cáo kịp thời, chính xác và nhất quán
 • Thu thập thông tin thị trường và đề xuất các hoạt động để nắm bắt cơ hội kinh doanhTriển khai các kế họach bán hàng thông qua hệ thống bán sỉ để phát triển hệ thống phân phối và hoàn thành chỉ tiêu bán hàng tại khu vực phụ trách.

Tiếp thị thương mại

 • Chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các hoạt động tiếp thị thương mại trong khu vực được phân công
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch Trưng bày sản phẩm
 • Theo dõi và phản hồi thông tin về hiệu quả của hoạt động tương tác với người tiêu dùng tại điểm bán
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các chủ cửa hàng bán lẻ/ đối tác kinh doanh
 • Thu thập và cập nhật thông tin của các cửa hàng bán lẻ thông qua  việc tuân thủ kế hoạch viếng thăm cửa hàng theo kế hoạch đề ra

Chỉ tiêu đánh giá:

 • Khối lượng bán hàng, phân phối, và chỉ tiêu OOS (đảm bảo luôn đủ hàng)
 • Đảm bảo đủ số và lượng hàng
 • Chất lượng của việc thực hiện các họat động tiếp thị thương mại với các cửa hàng bán lẻ được giao
 • Phát triển con người

Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm

 • 2 năm tốt nghiệp đại học hoặc tối thiểu tốt nghiệp trung học phổ thông
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại
 • Tối thiểu bằng B tiếng Anh, thành thạo tiếng Việt

Cách thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ online tại: HR_payslip@vanhauvn.vn

Subject line [Dieu Hanh Khu Vuc]_[Ten ung vien]_[LotusUni]

CỘNG ĐỒNG HOA SEN